A digitális kreatív iparágak szerepe Magyarországon

A Magyar Tartalomipari Szövetség XVI. Konferenciája

A DAT konferenciák elmúlt hét évének témaválasztásaira visszatekintve eljött az idő, hogy a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) tartalomiparra fókuszáló, korábbi figyelemfelkeltő, katalizáló, mozgósító szándékai és rendezvény-programjai után ez évben konferenciánk az elért hazai eredmények bemutatásával, s azok alapján átfogó, előremutató szakmai következtetések levonásával, a piaci és fejlesztési lehetőségek prognosztizálásával foglalkozzon.

A Magyar Szabadalmi Hivatal szerzői jogi alapú ágazatokra, valamint a MATISZ digitális tartalomiparra vonatkozó elemzései alapján megállapítható, hogy hazánkban a kreatív ipar megerősödött, mind az e területen működő cégeket, szervezeteket, intézményeket, mind pedig azok infrastruktúráját, szolgáltatásait, valamint a szolgáltatások állampolgári és nemzetközi felhasználását illetően.

Ezzel nem azt kívánjuk állítani, hogy munkásságunkkal mindazt elértük, ami az ország tartalomipari modernizációja számára kívánatos, csupán azt, hogy munkásságunk, s a korábbi konferenciák témaválasztásai segítettek a jelenlegi színvonal elérésében.
A hazai kreatív iparágak teljesítménye ma már meghaladja a GDP 10–11%-át, az összes foglalkoztatottak száma közel 300 ezer főre becsülhető. Nemzetközi összehasonlításban
a hazai kreatív iparágak teljesítménye alapján Magyarország az EU tagországok élmezőnyében foglal helyet.

Tudjuk, hogy e szakmában sincs megállás. A telekommunikációs, média konvergencia nemzetközi eredményei, újabb és újabb kihívásai, lehetőségei, a tartalomipar további megerősödését, újabb és újabb szolgáltatások megjelenését, elterjedését, használatát eredményezik mind az állami, mind pedig a privát szférában.

Szövetségünk, profiljából adódóan a jövőben is segíteni kívánja azon szakmai, fejlesztési- és szakmapolitikai (pl. a Nemzeti Fejlesztési Tervben kitűzött) célok megvalósulását, amelyeket a társadalom a tartalom előállítóktól, a szolgáltatóktól és a terjesztőktől elvárhat.

A második Nemzeti Fejlesztési Terv egyik fontos priorítása az un. fejlesztési pólusok támogatása.

A Közép-magyarországi és Dél-dunántúli régiók fejlesztési pólusai kiemelten foglakoznak a kreatív iparágak fejlesztésével.

„A kreatív iparágak azon tevékenységek, amelyek gyökere az egyéni kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik, és amelyek képesek a szellemi tulajdon létrehozásán és felhasználásán keresztül jólétet és munkahelyeket teremteni. A kreatív ipart 12 szektor alapján határoztuk meg, ezek a következők: elektronikus és nyomtatott sajtó, reklám- és hirdetési ipar, film és videó, szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés, építészet, könyvkiadás, zene, előadóművészet, képzőművészet, iparművészet, formatervezés és divattervezés, művészeti és antik piac, valamint a kézművesség. Ezekben a szektorokban a Régió szerepe az egész ország, esetleg a tágabb térség gazdaságának ellátása, kiszolgálása magas minőségi színvonalú és széles választékú megoldásokkal.
A kreatív (szerzői jogi) iparágakban rejlő lehetőségeket tudatosítani szeretnénk, ösztönözzük az iparág érintettjeinek együttműködését, erősítjük a kreatív város – kreatív régió imázst”  (KMROP 2006).


Budapest, 2006. november 21.

Szlankó János
a MATISZ elnöke

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA