Az e-közszolgáltatások tesztelését és a felhasználói fogadókészség növelését biztosító módszertan kidolgozása, kipróbálása

A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az eMagyarország Program keretében valósult meg.

A projekt időtartama: 2009. április 1. - szeptember 30.

A projekt célja

Az információs társadalom hazai fejlődése egyre több e-közszolgáltatás bevezetését igényli. Ezen szolgáltatások felhasználóbarát működését biztosító – a megrendelőtől, a fejlesztőtől független szervezet által végzett – tesztelése, minősítése és a jelentős felhasználói csoportok motiválása, képzése nem megoldott.

A Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) a fenti probléma megoldására, vállalta a projekt keretében:

  • a hazai, külföldi és saját tapasztalatainak felhasználásával az e-közszolgáltatások törvényességi, biztonsági és ügyfél-, felhasználóbarát minősítés módszertanának kidolgozását;
  • a minősítési módszertan kipróbálását, a teszt eredmények elektronikus kérdőív kitöltő rendszerét biztosító honlap létrehozását;
  • a tesztelés lebonyolítását végző, szakértői és civil szervezetek hálózatba szervezését;
  • a minősítés tesztelési eredményeinek terjesztését.


A Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság által támogatott eMagyarország program, MENET 2008 pályázat során elnyert támogatás felhasználásával

pilot tesztelése is megvalósult a projekt során.

Az e-Közszolgáltatások minősítési, tesztelési eljárása

*: csak zárt felhasználói kör számára érhető el

A projekt eredménye

A projektben javasolt e-közszolgáltatások tesztelési módszerének kialakítása és pilot, az IT mentor tananyag fejlesztése, terjesztése, az alábbi célok megvalósításához járult hozzá:

  • a vizsgált szolgáltatások elektronizáltságának fejlesztésére, valamint személyre szabott, helyi, specifikus igényekre épülő megközelítés kialakítására adtak megoldásokat,
  • a vizsgált és meglévő e-közszolgáltatások eredményességének szakmai és minőségi vizsgálatát végezte a pályázó nemzetközi tapasztalatokra épülő kutatások felmérése révén,
  • az e-közszolgáltatások használatának növelésében elért eredmények elterjedését szolgáló IT mentorképzés és az eredmények terjesztésében vettek részt a pályázó és a vele együttműködő civil szervezetek,
  • az e-közszolgáltatásokhoz kapcsolódó, a társadalmi és a gazdasági fogadókészség növeléséhez, a felhasználói képzettség javulásához járult hozzá a projekt eredményeként létrejövő teszt módszerének kialakítása.

A projekt eredményeképpen kidolgozásra és kipróbálásra került az e-közszolgáltatások minősítési és tesztelési eljárása, amely a továbbiakban is alkalmas a hazai e-közszolgáltatások törvényességi, biztonsági és ügyfélbarát minősítésére.

Bővebb információ

Dr. Mlinarics József ügyvezető elnök
Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ)
www.matisz.hu
Tel: 213-5089
Email: info@matisz.hu

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA