Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file /var/www/matisz.hu/web/typo3temp/locks/c4cbf09d23386df104656655a5160b7b because Permission denied in /var/www/clients/client7/web16/web/t3lib/class.t3lib_lock.php on line 170
Magyar Tartalomipari Szövetség: S2 szekció

S2 - Gazdaság vezérelt informatikai szakképzés

CompTrain workshop

14.00-15.30

Levezető elnök: Mlinarics József, MATISZ

 

14.00-14.15 

A felnőttképzés, szakképzés fejlesztése és a gazdaság igényei
Kovács István Béla, SZMM (előadásanyag )
A gazdasági, technológiai, társadalmi kihívásokhoz igazodó alkalmazkodás segítése, képzés útján.
Versenyképes tudás biztosítása és megújítása szakképzéssel, felnőttképzéssel.
A képzési rendszer átalakításának igazodása a változó igényekhez. A szakképzés és felnőttképzés összehangolt fejlesztése.
A gazdaság szereplőinek bevonása a képzési rendszer átalakításába.

 

14.15-14.30

Az OKJ új informatikai szakmái és a digitális kreatív iparágak
Sediviné Balassa Ildikó, SZÁMALK Zrt. (előadásanyag )
Előadásomban bemutatni kívánom az új informatikai szakmák közül azokat, melyek a digitális iparágak szakembereinek képzésére,  az új szakmákra való felkészítés céljából jöttek létre  (alkalmazásfejlesztő, multimédia alkalmazásfejlesztő, WEB fejlesztő stb.)
Az új szakmai struktúra és tartalom és a kimenetként meghatározott elméleti és gyakorlati tudás  a gazdaság követelményeinek megfelelő.  A szakmák bemutatásánál elsősorban az egyéni és társas  kompetenciák fejlesztési folyamatát mutatom be a képzésben és a szakmai gyakorlat során.
Kiemelni kívánom a külső cégénél végzett szakmai gyakorlat  során elsajátítható, illetve fejleszthető képességeket és készségeket.

 

14.30-14.45

Az informatikai szakképzés korszerűsítése
Szabó András, NSZI (előadásanyag )
A 2006-ban indult Országos Képzési Jegyzék (OKJ) korszerűsítési feladatai az informatika területén. A munkaerőpiaci felmérések alapján megújult követelményrendszer bemutatása. A moduláris képzési rendszer előnyei és alkalmazása. Az informatikai szakképzés jövője Magyarországon.

 

14.45-15.00

Az informatikai - iskolarendszerű - szakképzésben a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök beszerzésének (fejlesztésének) támogatása nyílt pályázatok keretében a Munkaerő-piaci Alap Képzési Alaprész decentralizált regionális forrásainak felhasználásával
Gegesi Kiss Pál, OM Alapkezelő Igazgatósága (előadásanyag )
A Munkaerő-piaci Alap Képzési Alaprész decentralizált kerete terhére kiírásra kerülő regionális pályázatok hazai forrást biztosítanak a képző intézményeknek és a szakképzési hozzájárulásra kötelezetteknek (akik az állam által elismert szakképesítések megszerzésére szervezett iskolarendszerű szakképzésekben részt vevő iskolai tanulók, illetve felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók gyakorlati képzését végzik) az informatikai szakképzések gyakorlati oktatása során használt eszközpark fejlesztésére, vissza nem térítendő támogatás formájában.
 A pályázatokat a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok márciusban írják ki, a pályaműveket áprilisban kell kidolgozni és benyújtani, az értékelés és a támogatásokra vonatkozó döntés, valamint a támogatási szerződések megkötése május - július hónapban történik. A beruházásokat megvalósítani és az elszámolásokat benyújtani augusztus - október között kell. A támogatás (és az önrész) felhasználásával beszerzett eszközöket az új tanévben már használni lehet.
Az előadás a pályáztatási - támogatási folyamat jellemzőit, eredményeit, ezen keresztül a források felhasználásának hatékonysági kérdéseit érinti, az OKJ Informatika szakmacsoportban megvalósult korábbi és jelenlegi fejlesztésekkel összefüggésben is.

 

15.00-15.15

Korszerű informatikai oktatás a tudásalapú gazdaság fejlődésének kulcsa
Balogh István, IVSZ (előadásanyag )
Az előadás összefoglalja a megoldandó a problémákat és javasolt megoldásokat, amelyek szükségesek az informatikai képzések fejlesztéséhez, hogy azok megfeleljenek a munkaerőpiac, a gazdaság elvárásainak és az európai standardoknak.
Az előadás kitér arra, hogy az informatikai képzés, illetve a "beágyazott" informatikai megoldások fejlesztésének milyen hatása várható a gazdaság fejlődésére.
Az előadásban kiemelten foglakozik az IT mentor foglakozás társadalomba és a gazdaságba való beintegrálásának kérdéseivel, fontosságával, hatásával a gazdaságra.

 

15.15-15.30

Civil szervezetek szerepe a szakoktatásban
Bóday Csaba, HÁPB
Szakoktatás és a a tudásalapú társadalom
Szakképzés a munkaadók felől nézve
Egy lehetséges, működő modell bemutatása
Civil szervezetek szerepe a modellben
Hírközlési Ágazati Párbeszédbizottság szakképzéssel kapcsolatos tervei

 

Vissza a programhoz

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA