E-kereskedelemi honlapok minősítése - Fair Business

A minősítés célja:

A vásárlók tájékoztatása, hogy a Fair Business tanúsítvánnyal rendelkező minősített weboldalon működő elektronikus kereskedelmi szolgáltatás megfelel a jogi, felhasználóbarát és biztonsági követelményeknek, tehát ezeken a honlapokon történő vásárlás nagyobb biztonságot jelent számukra.

Az e-kereskedelmi szolgáltatók számára a minősítés, a vásárlók bizalmának növelésével többletforgalmat eredményez, csökkenti a szabálytalanság utáni bírságolás előfordulását, növeli a felhasználóbarátságot, a vásárlások gyakoriságát és a tanúsítvány közös marketingje jelentős plusz reklám lehetőséget biztosít.

A minősítés szempontjai:

A jogi minősítés tanúsítja, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, és hogy a fenntartó e tevékenység folytatására jogosult jogi vagy természetes személy.
A felhasználóbarát minősítés tanúsítja, hogy a szolgáltatás elősegíti a felhasználók és vásárlók információszerzését, a vásárlási folyamatot, és hogy az oldal nem tartalmaz olyan, a felhasználót feleslegesen zavaró ábrát, hirdetést, információt, amely a tisztességes tájékoztatásban zavart okozhat.
A biztonsági minősítés tanúsítja, hogy a szolgáltató minden olyan intézkedést megtett és minden olyan folyamatot szabályozott, amely a minősítés időpontjában elvárható szinten biztosítja a vásárló személyes adatainak megőrzését, valamint az on-line fizetés biztonságát.
A Fair Business minősítés nem terjed ki az áru, valamint az árunak a vásárlóhoz történő eljuttatásának minősítésére.
A tanúsított szolgáltató köteles betartani a Fair Business magatartási kódex előírásait, és akár a minősítéssel összefüggésben az 1-4. pontokban leírtakkal, akár az áruval, vagy annak eljuttatásával kapcsolatban felmerülő viták esetére kötelezően aláveti magát a Fair Business Döntnöki Fórum alternatív vitarendező szolgáltatás hatáskörének, annak döntéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

Fair Business Minősítő Testület

A Fair Business Minősítő Testület Elnöksége látja el az elvi, jogpolitikai irányítását, támogatását és felügyeletét a Fair Business minősítő szolgáltatásnak.

Az Elnökségbe a Fair Business Minősítő Testület felkérése alapján egy-egy tagot delegál:
az információs társadalom kiteljesítéséért, az e-gazdaság fejlesztéséért felelős kormányzati szervezet, a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért (SzEK), az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE), a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ), az Informatikai Érdekegyeztető Fórum (INFORUM), az INFOMEDIÁTOR, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE).

Bővebb információ: www.fairbusiness.hu

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA