Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file /var/www/matisz.hu/web/typo3temp/locks/927c54083795a441c5eff578f23deb9b because Permission denied in /var/www/clients/client7/web16/web/t3lib/class.t3lib_lock.php on line 170
Magyar Tartalomipari Szövetség: Mentorálás munkacs.

MENTORÁLÁS / MENTORSÁG munkacsoport

Az EQUAL „Integrált” elnevezésű Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportjának 2008. évre tervezett rendezvényei

Jelenleg a gazdag tapasztalatok ellenére, nem kellően feltárt az, hogy kicsodák, milyen esetekben, milyen helyzetekben igényelnek személyes segítséget illetve szorulnak sze¬mélyes segítségre, mentorálásra.

A tapasztalatok szerint a „segítség kérése”, a „segítség igénybevevése” nem integráns része kultúránknak – így a potenciális célcsoport nincs tudatában, hogy számára létezik a személyes segítségnyújtás, a mentorálas lehetősége.

Az EQUAL MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoport fejlesztése arra a koncepcióra épül, hogy az egyre szélesebb körben, ám egymástól sokszor szögesen eltérő értelmezési környezetben alkalmazott mentorságot – mentorálast elvileg és gyakorlatilag is egységes keretbe sikerül foglalni, ha „spektrum-fogalomként” ismerjük fel.

A munkacsoport a mentorálás spektrum fogalom szerinti meghatározása érdekében feltárta:

 • a mentorálás nemzetközi és hazai szakirodalmának fogalomrendszerét,
 • a mentorálást igénybe vevők ill. potenciális mentoráltak jellemzőit a munkaerőpiaci érvényesülésük ill. sikeres életvezetésük tükrében;
 • a munkaerőpiaci szereplők igényeit a mentorság-mentorálás alkalmazása iránt.

A mentorálási tevékenységek spektrum fogalom szerinti rendezése (mintázatának meghatározása) az alábbi főbb szempontok alapján történhet:

 • a mentorálással megoldani kívánt probléma jellege;
 • kinek fontos a mentorálás;
 • a mentorálási tevékenységet meghatározó értékrend;
 • a segítségnyújtás jellege;
 • a mentorálás szervezeti környezete;
 • a mentorálási tevékenység formalizáltsága;
 • a mentorálás professzionáltsága.

A mentorálási tevékenységek spektrum fogalom szerinti rendezése lehetőséget teremt:

 • egyrészt arra, hogy a mentorságot vállalók státuszát is ennek megfelelően értelmezzük (az önkéntes segítőtől a főfoglalkozású, professzionális segítőig);
 • másrészt a segítőtől elvárható készségek, képességek, szakismeretek, attitűdök, moralitás stb. számbavételére illetve a „spektrum” szerinti rendezésére. Ez ugyanakkor megteremti annak a lehetőségét is, hogy a mentorok képzése egységes szem¬lélettel, a „spektrumnak” megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával, illetve a mentorálás sikerét elősegítő készségek fejlesztésével valósuljon meg.

A munkacsoport a 2008. áprilisban megszervezendő két rendezvényen, a mentorálással foglalkozó hazai szakembereket kívánja bevonni a közös érdekekre alapozó fejlesztő munkába.

Kapcsolódó rendezvények:

Mentorképzés helyzete és jövője Magyarországon

Helyszín:

SZÁMALK

1115 Budapest, Etele út 68. [térkép]

Időpont:

2008. április 23. (szerda) 10.00 - 14.00 óra

Témakör:

A mentorképzéssel foglalkozó hazai szervezetek tevékenységének megismertetése, az együttműködési lehetőségek feltárása.

Video*:

Összeállítás a konferenciáról (2'36")

A hazai képző intézmények beszámolnak a mentorképzés lehetőségeiről és a szakigazgatás szereplői bemutatják az új munkaerőpiaci szolgáltatásként igénybe vehető mentorszolgáltatást szabályzó új rendeletet.

Program:

10.00 – 10.05 

Konferencia megnyitása
Mlinarics József
Magyar Tartalomipari Szövetség

10.05 – 10.40

Körkép a hazai mentorképzésről
Mayer József Oktatás Kutató Intézet (OKI) (előadásanyag)

10.40 – 11.40

Mentorképzés gyakorlata

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ – Tóth Edit (előadásanyag)

Nyíregyházi Főiskola – Singer Péter (előadásanyag)

Budapesti Művelődési Központ - Juhász Ágnes (előadásanyag)

MH Líceum Alapítvány - Kerényi Kata (előadásanyag)

Független Pedagógiai Intézet – Tóth Timea (előadásanyag)

11.40 – 12.00

Szünet

12.00 – 13.30

A mentorálás hazai elterjedését támogató társadalmi, jogi környezet

Moderátor:

Bényei Andrásné
Nonprofit Szolgáltatók Szövetsége

Résztvevők:

Állami Foglalkoztatási Szolgálat – Réti Pál, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet – Mihálka Nóra, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Nagy Ágnes, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – Mátrai Zsolt

13.30 - 14.00

Kérdések, észrevételek

A mentorálás jó gyakorlatainak bemutatása

Helyszín:

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ)

1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13. [térkép] (VI. emeleti tanácsterem)

Időpont:

2008. április 4. (péntek) 10.00 - 14.00 óra

Témakör:

Az EQUAL MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoport tagjai által végzett mentorálás tevékenység jó gyakorlatának bemutatása és fejlesztési lehetőségeinek feltárása a mentorálás spektrum-fogalom szerinti meghatározás alapján.

Video*:

Összeállítás a MATISZ által megrendezett koferenciáról (6' 48'')

Program:

10.00 – 10.05 

Konferencia megnyitása
Mlinarics József
Magyar Tartalomipari Szövetség

10.05 – 10.40

Új dimenziók a mentorálásban
Braun József (előadásanyag)
MH Líceum Alapítvány

10.40 – 11.40

Mentorálás jó gyakorlatának bemutatása

Felkért hozzászólók:

Mayer József (előadásanyag)
Oktatás Kutató Intézet (OKI)

Asztahov Anikó (előadásanyag)
Magyar Tartalomipari Szövetség
           
Tóth Ernőné (előadásanyag)
Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola

Koppány Judit (előadásanyag)
Artemisszió Alapítvány

11.40 – 12.00

Szünet

12.00 – 14.00

A jó mentorálási gyakorlat vizsgálata a mentorálás spektrum-fogalom tükrében

Moderátor:

Kerényi Kata
MH Líceum Alapítvány

Résztvevők:

MATISZ, Göllesz Viktor Iskola, Menedék Egyesület, Zöld Kakas Líceum, Ec-Pec Alapítvány képviselői

*: a videótartalmak sugárzott Windows Media jelfolyamok, ezért megtekintésükhöz a megfelelő sávszélességű internet kapcsolaton kívül a Windows Media Player (vagy más, .wmv formátum lejátszására képes szoftver) és megfelelő video-kodek megléte szükséges.

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA