Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file /var/www/matisz.hu/web/typo3temp/locks/090d453b39eb0b6263218c26cc95de28 because Permission denied in /var/www/clients/client7/web16/web/t3lib/class.t3lib_lock.php on line 170
Magyar Tartalomipari Szövetség: TÉF-MATISZ fúzió

Tájékoztató a Távközlési Érdekegyeztető Fórum átalakulásával kapcsolatban

A Távközlési Érdekegyeztető Fórum (TÉF) úgy ítélte meg, hogy a folyamatosan változó hazai gazdasági környezetben csak a kellő mértékű erő és szakmai koncentráltsággal rendelkező szakmai szervezetek tudnak megfelelő hatékonysággal működni. Ez mind a jelentős lobbierőt igénylő tagszervezetek, mind a forráshiánnyal küzdő államigazgatás érdeke.

A TÉF működése során a távközlési cégek fúziója miatti létszámcsökkenés mellett realizáltuk az informatikai szakmák előretörését, valamint mindkét területnek a tartalomipar felé való határozott elmozdulási szándékát. Ennek a folyamatnak az egyik megnyilvánulásaként értékeltük a GKM irányítása alá tartozó Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által kiírt Platform pályázatot, melynek eredményeként a hazai ipart jellemző mintegy 20 területet kívánnak definiálni és az NKTH, a GKM és az NFT által támogatni.

A TÉF a Magyar Tartalomipari Szövetséggel együtt közös pályázatot adott be Kreatív Iparágak Platformja (KIP) elnevezéssel, melyhez további 31 szervezet csatlakozott. (A kreatív iparágak együttes bruttó hozzáadott értéke 2002-ben 987 mrd Ft-ot képviselt, ami a nemzetgazdasági bruttó hozzáadott érték 6,67 %-val volt egyenlő.)

A TÉF-nek az az álláspontja alakult ki, hogy a TÉF és a MATISZ egyesülésével olyan erős, a távközlés elmozdulási irányába eső társulás jönne létre, mely képes mind a hazai, mind a nemzetközi porondon hatékonyan felvenni a versenyt a várható egyéb fúziók miatt létrejövő kihívásokkal.

A MATISZ jelenleg mintegy 160 tagszervezettel és szövetséggel rendelkező ernyőszervezet, melynek tavalyi éves forgalma mintegy 150 mFt volt. A MATISZ a távközlés területének művelésére önálló szakosztályt hozott létre, melyen belül a TÉF korábbi tagjai továbbra is aktív szakmai munkát folytathatnak.

A felmerült lehetőségek számbavétele után a TÉF megfontolta a társulás mellett szóló érveket és egyéb szempontokat és a 2007. december 22-én megtartott Közgyűlésen támogatta a fent vázolt fúziós folyamat sikerét.

A TÉF Közgyűlési határozatai alapján a társulás tényét a MATISZ 2008. március 4-i Közgyűlésén jóváhagyta, egyúttal a TÉF korábbi tagszervezeti képviselői közül az alábbiakat megválasztott a MATISZ elnökségébe:

Balassy Zsolt Dr.

ügyvezető igazgató

InnoHost Alapítvány

Einetter Lajos

ügyvezető igazgató

Mátrix Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Kft.

Horváth László

igazgató

Puskás Tivadar Távközlési Technikum

Tormási György Dr.

stratégia tanácsadó

Antenna Hungária Zrt.

Várhalmi Miklós

igazgató

NicoPro Kft.

 

A továbbiakban a tartalomszolgáltatási és a kreatív iparágak területén aktív távközlési és informatikai cégek tevékenységével kapcsolatos híradásokat ezen az oldalon találhatja meg.

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA