HÍD Információs és Támogató Szolgálat

A Székesfehérvári Regionális Képző Központ és a Magyar Tartalomipari Szövetség - HÍD Információs és Támogató Szolgálat névvel - programot indított "Alternatív munka-erőpiaci szolgáltatások" című HEFOP projekt keretében elnyert támogatással.

A program célja, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek munkaerő-piaci integrációja hatékonnyá váljon.

A tevékenység során olyan munkaerő-piaci szolgáltatásokat biztosítunk, amely speciálisan e réteg számára, igényeihez igazodó munkalehetőségeket kínál fel, mely szolgáltatások jelenleg nem, vagy nehezen hozzáférhetőek. A programban hangsúlyt helyezünk az egyéni fejlesztésre, kulcskompetencia fejlesztésre és munkaerő-piaci mentori tevékenység biztosítására.

Innovációs elem a programban

Atipusos foglalkoztatási modell kidolgozása és új típusú foglalkoztatási módok kipróbálása.

"Job rotáció" alkalmazása, a módszer kidolgozása, adaptálása. Ennek részletei az együttműködés során alakulnak ki, előzetesen olyan foglalkoztatási módokra gondoltunk, amelyek hosszabb-rövidebb időszakra adnak lehetőséget az integrált foglalkoztatásra. Pl. GYES-re készülő munkatárs helyett a szülési "szabadság" ideje alatt megfelelő képzettségű fogyatékos embert alkalmaznak. Erre fel lehet készülni képzéssel, a szülést megelőző időszakban munkatapasztalat átadással (ezen idő alatt a bért  a program ,illetve később a munkaügyi központ fizeti).

A foglalkoztatási rehabilitációt nehezítő tényezők megszüntetése. A célcsoport ismert alacsony motiváltság szintjének megszüntetése a felkészítő során, amely eredményeképpen a munkáltató egy kompetens, motivált dolgozót kap, olyan tevékenységek elvégzésére, amelyben integráltan lehet foglalkoztatni megváltozott munkaképességű munkavállalókat.

A projekt célcsoportja

  • mozgásszervi akadályoztatás: fogyatékosság, munkaképesség csökkenés
  • érzékszervi akadályoztatás: látás, hallás fogyatékosság
  • egyéb megváltozott munkaképesség

A projekt egyik konkrét célkitűzése a régió munkáltatóival való kapcsolat kiépítése és a piaci szereplők részére szakmai szolgáltatások biztosítása (akadálymentesítéssel összefüggő tanácsadás, pályázati lehetőségek, jogszabályi eligazodást segítő tanácsadás stb.)

A jogszabályi változások miatt jelentősen átalakult az állami támogató rendszer, a támogatások mértéke is változott, valamint bevezetésre került a foglalkoztatók akkreditációja. 2007 július 1-től csak akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók vehetnek igénybe bértámogatást. A projekt keretében a munkáltatók részére akkreditációs tanácsadást és egyéb a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokat biztosítunk.

Bővebb információ a projekt honlapján olvasható.

Híd Információs Iroda és Támogató Szolgálat elérhetősége:
Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123.
telefon: 06/22-310-308/125
titkarsag@szrmkk.hu

Kapcsolódó információ:

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA