Digitalizátor

Digitális tartalom előállítás alternatív foglalkoztatással mozgássérültek és megváltozott munkaképességűek számára

Projekt azonosítószáma: HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0035/2.0 (Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása)

Projekt időtartama: 2005. március - 2006. december

Projekt rövid ismertetése:

A Digitalizátor projekt a jelentős hátrányokkal bíró mozgássérültek és a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci részvételének javítását célozza komplex képzési és foglalkoztatási szolgáltatással, tekintettel a célcsoport speciális munkavégzési lehetőségeire.

A szakmai képzést távoktatási formában nyújtja a Közép-dunántúli és Közép-magyarországi régiókban két versenyképes szakmában: számítógép-kezelői és digitalizálási képzésben. A projekt eredményeképp 24 személyt képeztünk ki, és közülük 20 főt tudtunk munkába állítani és foglalkoztatásban tartani a program zárása után.

Partnerség

Általános célok

A programunk célja a hátrányos helyzetű emberek közül a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élő mozgássérültek, köztük romák munkaerő-piaci részvételének javítása, így a társadalmi kirekesztődésük csökkentése, életminőségük javítása.

Biztosítani kívánjuk a résztvevők re/integrációjuk érdekében képességeikhez, egészségi állapotukhoz igazodó, elismert szakképesítést, valamint távmunkában végezhető, a szakképzésnek megfelelő helyi munkaigény feltérképezését és a foglalkoztatásuk elősegítését.

Az információs és tudásalapú társadalom megvalósulásához való hozzájárulás.

Konkrét célok

24 fő fogyatékkal élő korlátozott mobilitással rendelkező, munkanélküli mozgássérülteknek, megváltozott munkaképességűek számára komplex képzési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása.

2 régióban (Közép-dunántúli, és a Közép-magyarországi régióban), Budapest és Székesfehérvár központtal.

Pszichoszociális segítségnyújtás, amely képzés első szakaszában egyénre szabott tanácsadó, készségfejlesztő, felzárkóztató képzést ad; és a projekt során folyamatosan a hallgatók rendelkezésére áll a képzésben és munkában maradás érdekében.

Szakmai képzés biztosítása távoktatási formában személyes konzultációval, mely versenyképes, keresett szakmába vezeti vissza a résztvevőket: számítógép-kezelői, adatrögzítői és digitalizálási képzés, javítva későbbi munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeiket.

A foglalkoztatást a kulturális örökség digitalizálása, és a helyi kormányzati és vállalati szektorban felmerült digitalizálási igények szerint kívánjuk megoldani, tutorok támogatásával. Első alkalommal történő foglalkoztatásukat a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (KöMaL) digitalizálásában valósítanánk meg távmunkában.

A feldolgozott feladatgyűjtemény anyagait fel kívánjuk tölteni a Sulinet-re, így növelve a mindenki számára elérhető digitalizált tartalmak, tananyagok számát.

Tovább hasznosítható módszertan és oktatási segédletek kidolgozása.

Információs társadalomhoz szükséges tudás és archiválás támogatása megfelelően képzett szakemberek segítségével. Értéktermelés a célcsoport munkája által.

További információ

www.digitalizator.hu , illetve: MATISZ, Tel: 213-5089, e-mail: esarkozi@matisz.hu

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA