CreaSpace - Kreatív iparágak a digitális térben - Új Széchenyi Terv konzultációs konferencia

Az Európai Unióban kiemelt szerepe van a tudásalapú társadalom digitális tudásalapokra helyezésének. Az EU 2020  a Digital Agenda  és a magyar kormányprogram , az Új Széchenyi Terv Vitairata  a gazdasági válságból való kilábalás egyik legfontosabb észközének tekinti az infókommunikációs technológia, a kreatív iparágak  alkalmazását.


A konferencia célkitűzése, hogy az Új Széchenyi Tervben a megfogalmazott kreatív iparágaknak a piacfejlesztési és foglalkoztatási célkitűzéseit, a fejlesztési területeket és az ahhoz szükséges eszközrendszert meghatározza.

A MATISZ Kreatív Iparágak Platformja  javasolja a fenti feladatok megvalósításának elősegítése érdekében az érdekelt szakigazgatási és szakmai szervezetek bevonásával egy inkubációs hálózat - módszertani központ (pl.: Neumann-ház) létrehozását, amely biztosítja a fejlesztés szakszerű lebonyolítását.

A kulturális örökség, a közadatok, a közösségi információk digitalizálását és azok széles körű értéknövelt felhasználását a kormányzati, a kulturális, az üzleti és a civil szféra együttműködésével megvalósító támogatási rendszer lehetővé teszi Magyarország üzleti és turisztikai vonzerejének növelését. Ennek érdekében ki kell alakítani a helyi kreatív gazdaság fejlesztését, valamint a KKV-k bevonását biztosító jogi és közgazdasági környezetet, amely a kulturális értékek, a kreatív iparágak, a turisztika és az oktatás kapcsolatának fellendítésével a foglalkoztatást is növeli.

A nemzeti kulturális örökség – KKV-k által támogatott – digitalizálási eredményeinek (MATISZ által javasolt Hungariana program és a digitális térben Látható Magyarország kezdeményezés) értéknövelt hasznosítása turisztikai és oktatási célokra szintén emelik a lokális márkák értékesítési lehetőségét.

A helyi, az új típusú társadalmi, lokális értéktartalmat hordozó márkák létrejöttét és ezek piacra vitelét – a külföldi KKV-k innovációs, infokommunikáció-technológiai, e-kereskedelmi és design terén felmutatott jó tapasztalatai alapján – célszerű egyszerűsített támogatási rendszerben megvalósítani.

Az egységes EU piacteret kihasználó, kreatív iparági K+F, innovációs és új érdekeltségi / üzleti (szerzői jogi) modellek bevezetését támogató digitális tartalom pilotprojektek szervezését biztosító pályázati rendszer szükséges. Ilyen például az egyetemi interaktív tanulási tér, örömszerző tanulási környezet gyermekek számára, a helyi turizmust támogató GPS alapú kollaboratív tudásbázis, stb.

A javasolt programok finanszírozása a korábbi ÚMFT, ROP, EKOP, TIOP (kreatív régió, turisztikai desztináció menedzsment információs rendszerek, önkormányzati ASP, Nemzeti Digitális Közmű stb.) programok átstrukturálásával az Új Széchenyi Terv és a közvetlen EU fejlesztési programok keretei között biztosíthatók

A rendezvény időpontja: 2010. október 28. (csütörtök) 10.00 - 20.00 óráig, helyszíne: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központja (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)

Letölthető előadásanyagok

Program

A rendezvényen való részvétel díjmentes, azonban regisztrációhoz kötött volt.

A konferencia a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal támogatásával valósult meg.

Támogatók

A CreaSpace konferencia és az eFestival Gála támogatói:

 • Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 • Nemzetgazdasági Minisztérium
 • Nemzeti Erőforrás Minisztérium
 • Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
 • Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság (HÁPB)
 • Intel
 • Magyar Szabadalmi Hivatal
 • Magyar Telekom Nyrt.
 • Microsoft

Szakmai támogatók:

 • Informatikai Érdekegyeztető Fórum
 • Informatikai Vállalkozások Szövetsége
 • Közszolgálati Műsorszolgáltatók Társadalmi Kurátorainak Egyesülete
 • Magyar Innovációs Szövetség
 • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Bővebb információ

Sárközi Erika (tel.: 213-5089, e-mail: esarkozi@matisz.hu)

Előző évek DAT rendezvényei

A korábbi DAT konferenciák programját és letölthető előadásanyagait a címbeli linkre kattintva tekintheti meg:

DAT'2009

Látható Magyarország

DAT'2008

A kreatív iparágak fejlesztése, piaci rések feltárása

DAT'2007

A kreatív iparágak hozzájárulása a magyar társadalom fejlődéséhez

DAT'2006

A digitális kreatív iparágak szerepe Magyarországon

DAT'2005  

A tartalomipar a növekedésért és a foglalkoztatásért!

DAT'2004

Tartalomalkotók legjobb megoldásai – best practice

DAT'2003

Digitális tartalmat mindenkinek

DAT'2002

TARTALOM - MINDENEKFELETT!
A magyarországi eContent program nyitókonferenciája

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA