Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file /var/www/matisz.hu/web/typo3temp/locks/b258b1166c0f59a478247dbdf0a511ab because Permission denied in /var/www/clients/client7/web16/web/t3lib/class.t3lib_lock.php on line 170
Magyar Tartalomipari Szövetség: Abilities

Abilities - Alkalmazásbusz a Kibővült Európa KKV-i Közötti Átjárhatósághoz

Pályázat azonosítószáma: IST - 027306 - STR (A pályázatot az Európai Unió társ-finanszírozza)

Az ABILITIES projekt alapvető célja:

tanulmányozni, megtervezni és kifejleszteni egy együttműködő architektúrát intelligens és adaptív aktív UBL üzenetek és alapvető átjárhatósági szolgáltatások (Alkalmazásbusz az EAI-hoz) készletének kivitelezésével, amelynek célja a KKV-k EAI-jeinek e-kereskedelmi környezetekben történő támogatása, különösen a kevésbé fejlett országokban és kevésbé K+F intenzív ipari szektorokban.

Az ABILITIES különösen az alábbi három kutatási áramlatot érinti:

  1. Nyitás a kibővült európai KKV-k irányában: az OASIS (Szervezet a Strukturált Információs Szabványok Fejlődéséért) UBL 1.0 specifikációja (Univerzális Üzleti Nyelv), amely egy általános XML csereformátumot határoz meg az üzleti dokumentumokhoz egy tipikus megrendeléstől számlázásig tartó beszerzési ciklust támogatva, az ABILITIES az UBL-t a kibővült európai ipari KKV-k számára megfelelővé kívánja alakítani annak megváltoztatása, kibővítése és ahol szükséges e célból történő adaptálása által;
  2. Együttműködő Architektúra és Intelligens Üzleti Dokumentumok: támogatást nyújt ahhoz az architektúrához, amelyet az ISO 14258 (184-es sz. Technikai Bizottság által készített Nemzetközi Szabvány) együttműködőként határoz meg (valós idejű összehangolás és leképezési egyeztetés, mivel referencia meta-modell nem fejleszthető ki), és amely a legfejlettebb és kifinomultabb megoldás az IKT (Infokommunikációs Technológiák) nézőpontjából, amely alkalmazható kevésbé strukturált és fejlett ipari esetekben, szektorokban és területeken. Ezen túlmenően, megrendeléstől számlázásig tartó üzleti dokumentumok (UBL) referencia meta-modelljének megléte esetén az ABILITIES kikísérletezik egy innovatív kevert architektúrát, mely ötvözheti az üzenet-alapú Szolgáltatásorientált Architektúrák és Multi-Ágens Rendszerek sajátságos előnyeit olyan környezetekben, ahol az üzleti dokumentumok intelligensé, interaktívvá és multimédia objektumokká válnak;
  3. Szolgáltatás Feldolgozás és Üzleti Folyamatok támogatása: tanulmányozza és összehangolást biztosít az üzleti dokumentumok kutatása és a szabványai valamint az üzleti folyamatok menedzselésének kutatása és szabványai között;

Továbbmenve, az ABILITIES tesztelni és érvényesíteni fogja az ilyen technológiákat valós életből vett, az Új Tagállamokban található KKV-k által vezérelt üzleti forgatókönyvek segítségével és megvalósít:

  • Üzleti együttműködést és (kiskereskedelmi és turisztikai) kisvállalkozások ko-operatív munkaforgatókönyveit Litvániában;
  • Üzleti folyamatok fejlesztését és összekapcsolását technológiailag fejlett KKV-k esetében Szlovákiában;
  • Mobil és mindenütt jelenlevő munkatámogatást több vásárló elosztási láncában agro-élelmiszeripari KKV-k hálózatainál Törökországban;
  • XML-alapú interaktív és adaptív e-kereskedelmi dokumentumcserét (MODA-ML) a textil-ruházati KKV-k ellátási láncánál Romániában;
  • Jelentéstani tartalom-összehangolást a turisztikai KKV-knál Magyarországon.

Az ABILITIES konzorcium résztvevői:

TXT e-solutions SpA (konzorciumvezető), iNNOVA,  Cassovia Business and Innovation Center (Cassovia BIC), Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ), Technical University of Kosice (TUKE), Kaunas University of Technology (KTU), MTA SZTAKI,  Middle East Technical University (METU), SC FILBAC SA, Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA), Database and Information Systems (DBIS) group at the Institute of Informatics of the Johann Wolfgang Goethe University

Bővebb információ:

 Abilities prospektus (magyar nyelvű)

projekt honlapja (angol)

http://services.txt.it/abilities/

projekt ismertetője (SZTAKI - műszaki partner) (magyar)

http://dsd.sztaki.hu/projects/abilities/hu/

Abilities Technology and Standards Watch portal (angol)

www.viewzone.org/abilities/

Abilities Portal (angol)

http://abilities.tuke.sk/abilities/

Abilities honlap (iNNOVA - műszaki partner) (angol)

www.innova.com.tr/ABILITIES

Kapcsolódó rendezvények:

További felvilágosítással szolgálhat: a MATISZ részéről Hargitai Ferenc (t:213-5089, fhargitai@matisz.hu)

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA